رابطه
تو هر رابطه اى هميشه يكى عاشق تره
يكى بيشتر فداكارى ميكنه
يكى بيشتر كوتاه مياد
يكى بيشتر اذيت ميشه...
اما اينو با جرات ميگم:
حتى اگه يه روز از هم جدا بشيد
حتى اگه تو كه عاشق تر بودى بعد ها فراموشش كنى،
اون بعد از ده سال و صد سال و يه عمر دنبال خوبياي تو، تو يه آدم ديگه ميگرده...
اما نميتونه مثل تورو پيدا كنه چون هيچكس شبيه هيچكس نيست...
تا جايي كه ميتونى خوبى كن.
آدما زود به خوبى عادت ميكنن.
يا قدر ميدونه و ميمونه 
يا ميره و بعد از هربار جست جو كردن خوبي هاى تو ،تو ديگران پشيمون ميشه و برميگرده... 
ببين رفيق،
خوبي هيچوقت تكرارى نميشه 
غرورت رو بزار كنار و آدم خوبه ى رابطت باش.
بهت قول ميدم اونم يه روزى يه جا قدرت رو ميدونه، حتى اگه خيلى دير باشه!
تاریخ ارسال : <-PostDate->
قضاوت
فردی در ترافیک جلوی ما بپیچد: احمق
ما که جلوی دیگران می پیچیم: زرنگ
کسی جواب تلفن ما را ندهد: بی معرفت
ما که جواب ندهیم: گرفتار 
فرد بلندتر از ما: دراز 
کوتاه تر از ما: کوتوله
همکار جزئی نگر: ایرادگیر و وسواسی 
ما جزئی نگرتر باشیم: دقیق
فردی لیوان آب ما را چپه کرد: کور
پای ما به لیوان دیگری خورد: شعور ندارد لیوان را سر راه قرار داده

دنیای قضاوت ها یعنی تحلیل رفتار و گفتار دیگران بر اساس نیازها و ارزش های خودمان..
تاریخ ارسال : <-PostDate->
از بچگی بهمون میگفتن :
از کسی نترس ،
فقط از خدا بترس
درحالی که باید میگفتن :
از همه بترس ،
فقط از خدا نترس!
تاریخ ارسال : <-PostDate->


موضوعات
آرشیو