عنوان پست1
‏۱ ساعت بعد از اینکه خاکمون میکنن مردم سرمیز ناهار به فکر اینن که نوشابه زرد بخورن یا مشکی! واسه حرف همچین مردمی زندگی نکنین !
نویسنده :
تاریخ :
کامنت
عنوان پست 2

قایق به خاطرآب اطرافش غرق نمی شود ‌بلکه به دلیل آبی که داخلش جمع میشودغرق میشود
هیچگاه اجازه ندهیدکه اتفاقات پیرامون شمابه داخلتان نفوذ کند و شمارو پایین بکشد!
نویسنده :
تاریخ :
کامنت
موزیک پیشنهادی:
درباره وبلاگ
این متن امتحانی است
موضوع ها
آرشیو